Leczenie – szum w uszach

Aby leczenie szumu w uszach, lekarz najpierw spróbować zidentyfikować każdą bazowych, choroba uleczalna, które mogą być związane z objawów. Jeśli szum jest ze względu na stan zdrowia, lekarz może być w stanie podjąć kroki, które mogłyby zmniejszyć hałas. Przykłady obejmują

Traktowanie leżący u podstaw stan zdrowia

Wyciszenie dźwięku

W niektórych przypadkach szum może pomóc stłumić dźwięk tak, że jest to mniej uciążliwe. Lekarz może zalecić przy użyciu urządzenia elektronicznego do tłumienia hałasu. urządzenia m.in.

Leki nie można leczyć szum, ale w niektórych przypadkach może to przyczynić się do zmniejszenia nasilenia objawów lub powikłań. Możliwe leki m.in.

leki

Istnieje niewiele dowodów, że alternatywne metody leczenia medycyny pracy na szumy uszne. Jednak niektóre terapie alternatywne, które zostały wypróbowane na tinnitus m.in.

Medycyna alternatywna

Neuromodulacji użyciu przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS) jest bezbolesny, nieinwazyjny terapia, która była skuteczna w zmniejszaniu objawów Tinnitus dla niektórych osób. Obecnie TMS wykorzystuje się powszechnie w Europie, aw niektórych badaniach w Stanach Zjednoczonych, to wciąż należy określić, którzy pacjenci mogą skorzystać z takich zabiegów.