tetracykliny

 
Tetracykliny są antybiotykami o szerokim spektrum działania pochodzące z hodowli bakterii Streptomyces, i działa przez hamowanie syntezy białka po pobraniu do organizmów wrażliwych. Działają poprzez wiązanie w sposób odwracalny z rybosomami 30S RNA drobnoustrojów i zapobiega nasadki aminoacylo-tRNA z miejscem akceptorowym o 70S rybosomu. Ich aktywność jest bakteriostatyczne i bakteriobójcze nie.

Schorzenia związane z tetracyklin